Müəssisə 2014-cü ildə xüsusi təyinatlı tikinti materialları istehsal edən mərmər emalı sexi istifadəyə vermişdir.Mərmər Emalı sexi Göygöl rayonunun Quşgara  kədində - Bakı-Qazax magistralının kənarında yerləşir. Bu sexin əsas məhsulu mərmər daşını doğrayıb üyütməklə alınan kalisid tozudur.

Kalisid tozu haqqında ümumi məlumat

Kalisid tozu (CaCo2) tərkibi 98% kalisiddən ibarət mərmər daışından hazırlanr.

Mərmər daşı xüsusi qırıcı-doğrayıcı aqreqatlarda qırılır, dəyirmanda üyüdülərək siklon və çeşidləyici qurğuların köməyi ilə müxtəli fraksiyalı tozlar və şebenlər alınır.

Mərmər tozu və qırrıntısı insan orqanizmnə bilavasitə tamasda zərərli deyil, yanmır, təbii şəraitdə aşınmır, rəngi və forması dəyişmir.

Kalisid tozu tikintidə və tikinti materialları istehsalında konstruktiv və dekorativ doldurucular kimi yüksək keyfiyyətli xammaldır.

Kənd təsərrüfatında ətçilik-südçülükdə və quşçuluqda məhsuldarlığı artırmaq üçün yemlərə əlvə edilir, şəkər istehsalında da işlədilir.

Adı

Fraksiyası

Qablaşdırılması

Tədbiq sahələri

Mərmər tozu

50-150 mikron

800 kq kisə

Üzlük divar alçıları istehsalı, Lambir , polietilen borular,penoplast,plastik qapı-pəncərə profilləri, Emullsiya və sintetik boya, binder və s istehsalında əsas xammal kimi istifadə edilir.

Mərmər tozu

0-1 mm

30 kq kisə

Kafel-metlak yapışdırıcılarının istehsalında, astar siva alçıları istehsalında, heyvandarlıq və quşçuluqda yemə əlavə edilir. Emulsiya və sintetik boyalar istehsalında doldururcu kimi işlədilir.

Mərmər tozu

0-5 mm

Açıq və ya 800kq kisə

Döşəmə örtük plitəllərivə tamet istehsalında əsas möhkəmlik verən doldurucudur. heyvandarlıq və quşçuluqda yemə əlavə edilir.

Mərmər qırıntısı

1 mm

Açıq və ya 800kq kisə

Döşəmə örtük plitələrinin üzərinə müxtəlif dekorasiya vermək üçün işlədilir

2mm

Açıq və ya 800kq kisə

3mm

Açıq və ya 800kq kisə

1-3 mm

Açıq və ya 800kq kisə

Süni mərmər plitə istehsalında əsas xammaldir, belə plitələr yaxşı cilalanır və parıldayır, mətbəx mebellərinin tərtibatında geniş yayılmışdır. Fasad suvağında cillalamaqla parıltılı mərmər səthi alınır.

5-10 mm

Açıq və ya 800kq kisə

Tamet və digər üzlük plitə istehsalında konstruksiyanın möhkəmliyi təmin edir və üz səthinə  dekorativ görkəm verir, asan cilalanır və parıldayır. "Mozaika" tipli döşəmələrin tərtibatında əsas xammaldır. Qırıntıların tinlərinin xüsusi qurğuda hamarlanmış forması güllük və bağçaların bəzədilməsində işlədilir.

10-15 mm

Açıq və ya 800kq kisə

10-20 mm

Açıq və ya 800kq kisə

Development by Agshin