“Perlit” MMC 2019-2020-ci ildə ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI-nın Sifarişi ilə Salyansk alayında türk silahlı qüvvələrinin yataqxana binalarında əsaslı təmir işlərini yerinə yetiərək tam istifadəyə vermişdir.

“Perlit” MMC 2019-2020-ci ildə ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI-nın Sifarişi ilə Salyansk alayında türk silahlı qüvvələrinin yataqxana binalarında əsaslı təmir işlərini yerinə yetiərək tam istifadəyə vermişdir.

“Perlit” MMC 2019-2020-ci ildə  ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI-nın Sifarişi ilə  Salyansk alayında türk silahlı qüvvələrinin yataqxana binalarında əsaslı təmir işlərini  yerinə yetiərək tam istifadəyə vermişdir.