2017-2018-ci il, “AZERGOLD” QSC-nin Daşkəsən rayonu Çovdar filiz emalı sahəsində topa aşındırma sahəsi və ehtiyat sianid hovuzunun inşası Layihəsi.

2017-2018-ci il, “AZERGOLD” QSC-nin Daşkəsən rayonu Çovdar filiz emalı sahəsində topa aşındırma sahəsi və ehtiyat sianid hovuzunun inşası Layihəsi.

2017-2018-ci il, “AZERGOLD” QSC-nin Daşkəsən rayonu Çovdar filiz emalı sahəsində topa aşındırma sahəsi və ehtiyat sianid hovuzunun inşası  Layihəsi.