“Perlit” MMC Podratçı təşkilatı Şimal Regionu, Quba Rayonu GÜLÜSTAN SİB-i üçün Suvarma Şəbəkələrinin Bərpası üzrə tikinti işlərini aparmışdır.

“Perlit” MMC Podratçı təşkilatı Şimal Regionu, Quba Rayonu GÜLÜSTAN SİB-i üçün Suvarma Şəbəkələrinin Bərpası üzrə tikinti işlərini aparmışdır.

“Perlit” MMC Podratçı təşkilatı Şimal Regionu, Quba Rayonu GÜLÜSTAN SİB-i üçün Suvarma Şəbəkələrinin Bərpası üzrə tikinti işlərini aparmışdır. Layihə  22 dekabr 2014–cü il tarixdə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə CW-NCB-I&D P4-11/14 saylı müqaviləyə əsasən həyata keçirilmişdir. Tikinti işləri Azərbaycan  Respublikası  Melorasiya  və  Su  Təsərrüfatı   ASC  nəzdində, Azərbaycanda  Suvarma  və  Drenaj  İnfrastrukturunun Bərpası və Yenidən  Qurulması  Layihəsinin Həyata Keçirilməsi üzrə İşçi Qrupunun nəzarəti ilə müvəffəqiyyətlə başa çatmışdır.